Alena Čermáková - učenie spevu

PREZENTACIA

KOLEGOVIA

  • Ivan Čermák

    Ivan Čermák

    autor piesní, gitara, akordeón

Hlasová pedagogika

Hlasová pedagogika je zvláštna, delikátna disciplína.

Narábame s mäkkým podnebím, rezonátormi, dychom, artikuláciou (výslovnosťou), predstavivosťou – sluchovou i optickou.
A napokon s muzikalitou, intonáciou a rytmickým cítením.
A nakoniec s vlastnou psychikou, ktorá nás vedie k nám samým, k vlastnej osobnosti, alebo naopak, nepochopením nás odťahuje.
A výber hudobného štýlu v súlade s osobnosťou.
A zanietenie pre hudbu a trpezlivosť.
Takže myslím, že pomerne veľa momentov, ktoré môžu zo speváka i nespeváka urobiť Speváka.

Hlasovej výchove popového spevu sa venujem so súhlasom môjho profesora Františka Tugenlieba od roku 1990. Mnohí interpréti slovenskej popovej scény i herci sa so mnou stretli, aby sa zlepšili v technike spevu. Spolupracovala som na filmových, divadelných projektoch i v projekte Slovensko hľadá Superstar I. a II., Môj najmilší hit, ktorý vysielala STV.

Hlavným prínosom tejto techniky spevu je používanie prirodzeného hlasu v celej jeho škále nielen u mužov, ale i u žien.
Prechod z izolovaného falzetu do prirodzeného hlasu a opačne zabezpečuje fittness, posilovanie hlasívok, mnohokrát aj odstránenie nedomykavosti alebo začínajúceho uzlíka. Technika zabezpečuje hlasívkam skvelú vitalitu do vysokého veku.

„Talent umelca sa v podstate prejavuje v jeho schopnosti odhaľovať svoje chyby a učiť sa ich chápať, a zvlášť v jeho odvahe uznávať, že tu sú“. (Enrico Caruso – operný spevák)

Caruso síce hovorí o umelcovi, ale ja poviem, že ide o každého človeka, ktorý komunikuje. Jedným zo základných komunikačných kanálov je hlas.

Hlasivky, ako nástroj, sú po srdci najcitlivejším orgánom v tele.

Fungujú ako sval, ktorý používame dennodenne v komunikácii, viac ho používajú učitelia, herci, speváci...
No súčasná doba kladie na komunikáciu a jej kvalitu veľké nároky. Stres má negatívny vplyv nielen na hlasivky, ale aj na naše dýchanie (dýchame plytko a rýchlo), na našu artikuláciu. Hlas môže byť slabý v prípade vnútornej neistoty, stiahnutý alebo vysušený, človek s trémou môže vyludzovať piskľavý zvuk, hlas môže zlyhávať, chripieť...V komunikácii sa správame rôznym spôsobom: niekto je hlučný, dominantný, akoby mu chýbal zmysel pre priestor a vzdialenosť medzi sebou a ďalším človekom, niekto rozpráva nezrozumiteľne, hltá slová, slabiky, niekto hovorí nesmierne rýchlo, iný pomaly, monotónne, uspávajúco. Niekto je robotický, akoby oddelený od seba, niekto príliš éterický, akoby lietal nad zemou. To, ako pôsobíme navonok, nás často determinuje.

Hlas o nás môže prezradiť viac, ako si myslíme alebo ako by sme chceli. Kým sa prejavujeme nejakým spôsobom v súkromí, a používame svoj hlas, nevidíme problém. Ale akonáhle máme vystúpiť pred viacerými ľuďmi, pred väčším auditóriom, nebodaj zaspievať, zisťujeme, že máme problémov viac ako dosť. Zrazu sa nám nepáči farba nášho hlasu, možno zistíme, že ráčkujeme, nevieme zosilniť hlas, aby sme sa nerozkašľali, pri dlhšom rozprávaní máme pocit, že máme v hrdle zemiak, a môžeme mať strach, že hlas dlhšie neudržíme v kondícii.

Zo svojej praxe viem, že aj žiaci, ktorí chodia na hodiny spevu a chcú sa veľa o hlase naučiť, nechcú robiť chyby, ani nevyzerali, že nevedia. Ale ako potom ísť dopredu? Robiť chyby je zdravé. Môžeme sa na nich veľa naučiť a môžeme odbúrať mnoho komplexov, ktoré sú skryté v nás, sú prekryté vonkajším obrazom o sebe, ktorý ponúkame. Zmyslom našich stretávaní je postaviť sa tvárou tvár samému sebe. Spoznať svoje hlasové možnosti. Prijať seba takého, aký som. Využiť svoj hlasový potenciál najlepšie ako sa dá. Momentálne online pomocou aplikácie Zoom, Whereby, Skype. Na hodinách spevu sa zameriame na otváranie hlasu pomocou hlasových cvičení, ktoré sú zamerané na správne používanie hlasu, a na funkciu hlasiviek, ktorú charakterizuje rovnováha medzi dychom, činnosťou hlasiviek, rezonanciou tónu a artikuláciou. Existuje na to komplex cvičení, ktoré ho môžu dobre rozvinúť, aby bol odolný voči stresu, fyzickému a psychickému náporu.

Cieľom našich stretávaní je:
- predovšetkým stretnúť sa sám so sebou s takým, aký naozaj som, so všetkými chybami a strachmi, ktoré som doteraz zakrýval
- odhaliť štruktúru svojho hlasu a posilniť ho novým spôsobom
- otváranie hlasu pomocou hlasových technických cvičení, ktoré sú zamerané na správne používanie hlasu v celom rozsahu
- používanie hlasu v rôznych emočných škálach, v nácviku na hovorených textoch a v piesňach
- práca s dychom
- príprava na prezentáciu pred širším auditóriom pomocou hovoreného slova, spevu
- nácvik piesní podľa vlastného výberu
- možnosť spievať v tíme s viacerými priateľmi

Ak máte otázky, kľudne mailujte, rada Vám odpoviem na alena@alena.sk alebo na facebooku.

Alena

FANKLUB

NAPÍSALI

© 2008 Alena Čermáková, alena@alena.sk